Loại nhà/ phòng
Vui lòng chọn khoảng giá
$
$
Chi tiết phòng
Bất kỳ
1
2
3
4
5
6
7
8
Bất kỳ
1
2
3
4
5
6
7
8
từ m - m
từ -
Gợi ý các địa điểm
Gợi ý các địa điểm
Các loại tiện ích
Bộ lọc Chọn thời gian
Loại nhà/ phòng
Vui lòng chọn khoảng giá
$
$
Chi tiết phòng
Bất kỳ
1
2
3
4
5
6
7
8
Bất kỳ
1
2
3
4
5
6
7
8
từ m - m
từ -
Chọn số lượng khách
Các loại tiện ích
Đăng nhập
background

Property Plus at home anywhere

TRẢI NGHIỆM SỐNG TUYỆT VỜI

Như một quản gia riêng của bạn, tất cả các căn hộ mà chúng tôi cung cấp dịch vụ, dù ở bất kỳ đâu cũng đều trở thành căn hộ tiêu chuẩn 05 sao, giúp bạn dễ dàng tận hưởng cuộc sống như người bản địa.