logoPP
Bộ lọc Chọn thời gian
Loại nhà/ phòng
Vui lòng chọn khoảng giá
$
$
Chi tiết phòng
Bất kỳ
1
2
3
4
5
6
7
8
Bất kỳ
1
2
3
4
5
6
7
8
từ m - m
từ -
Chọn số lượng khách

Hồ sơ, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp từ 01/07/2021

Ngày cập nhật:

Ngày 23/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1050 / QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Theo đó, hồ sơ, thủ tục, trình tự cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ ngày 01/7/2021 như sau:

- Trình tự thực hiện:

+ Nộp hồ sơ về Sở Tư pháp 

Công dân Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp, nơi thường trú. Trường hợp không có địa chỉ thường trú thì nộp đơn tại Sở Tư pháp, nơi tạm trú. Nếu họ là cư dân nước ngoài, họ sẽ nộp đơn cho Sở Tư pháp nơi cư trú của họ trước khi xuất cảnh

Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi cư trú.

+ Nhận kết quả tại nơi ứng dụng.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).

+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp. (Trường hợp nộp bản chụp phải xuất trình bản chính để đối chiếu, nếu không có bản chính thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật).

+ Giấy ủy quyền nếu ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 [4.] (Trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con đẻ của người ủy quyền. người, không cần phải có văn bản ủy quyền).

Giấy ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được miễn, giảm lệ phí phải xuất trình các giấy tờ chứng minh. 

- Thời hạn giải quyết hồ sơ:

+ Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

+ Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam cư trú ở nhiều nơi, có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài phải xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày. .

- Phí:

+ Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/ lần /người.

+ Phí cung cấp thông tin về của học sinh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ (kể cả cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con đẻ (con đẻ, con nuôi, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ): 100.000 đồng / lần / người.

Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp miễn phí trong các trường hợp: Trẻ em theo quy định của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; người lớn tuổi theo quy định của Luật người cao tuổi; Người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật; Người thuộc hộ nghèo, người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

Giả sử người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp trên cấp hai phiếu trong một lần yêu cầu. Cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp thu thêm 3.000 đồng / thẻ để chi phí in Phiếu lý lịch tư pháp từ phiếu thứ 3 trở đi.                             

- Kết quả thủ tục hành chính: Phiếu lý lịch tư pháp số 1

- Cơ sở pháp lý:

+ Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009 / QH12.

+ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019 / QH14.

+ Luật căn cước công dân 2014.

+ Luật Cư trú số 68/2020 / QH14 ngày 13/11/2020.

+ Nghị định số 111/2010 / NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

+ Thông tư số 13/2011 / TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu, mẫu Sổ lý lịch tư pháp.

+ Thông tư liên tịch số 04/2012 / TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

+ Thông tư số 16/2013 / TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011 / TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu, sổ lý lịch tư pháp.

+ Thông tư số 244/2016 / TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

+ Quyết định 1050 / QĐ-BTP có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.

+ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg

Nguồn

Link cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến ở Hà Nội

Nguồn ảnh